Boodskap Van Mnr G J Swart, Skoolhoof

Liewe Cullies
Dankie vir die voorreg om 'n paar woorde te mag skryf. In Cullieland gaan dit triomfantlik. Ons presteer tans op alle gebiede en ons het rede om lofliedere te sing.
My passie-filosofie word goed saamgevat in die woorde van George B Shaw wanneer hy sê "I want to be thoroughly used when I die. Life is no brief candle to me; it is a sort of splendid torch which I want to make burn as brightly as possible, before handing it on to future generations."
GJ Swart, Skoolhoof
ss_MG_1160
ss_MG_7508
ssIMG_4413
ssIMG_4413
ss_MG_0293
ss_MG_0286
ss_MG_0262
ss_MG_7117
ss_MG_8178
ss.vrouetee.0036
ss._MG_3727
ss.IMG_3253
ss.GGF2001.0030
ss.IMG_9967
ss.IMG_9901

Latest

Revue 2012

While the rest of Gauteng’s kids are relaxing on the first day of their School Holidays Read the rest of this page »

Ons Geliefde Mnr. Rossouw

Ons het met groot skok verneem dat Mnr. Rossouw in die hospitaal opgeneem is weens ‘n hartaanval, maar dat hy wel nou stabiel is na ‘n operasie.
Ons dra die Rossouw gesin in ons harte en gebede en bid vir Mnr. Rossouw se spoedige herstel!

Ons Innige Simpatie

Dit is met groot skok en hartseer wat die gemeenskap verneem het van die afsterwe van Oom Chris van Staden, Vader van Mnr. Douw van Staden, ‘n bekende en geliefde oud-ouer van Cullinan Gekombineerde Skool wat nog steeds baie nou betrokke is by veral die sport.  Aan Douw & Familie, julle is in ons gedagtes en gebede.

Newsletter to Parents – 15 Augustus 2011 – Revue 2011


Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1784

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1785

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1937

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1938

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1856

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1857

15 August 2011

 

Dear Parents/Guardian

Revue 2011 : Ad Destinatum

It is Revue time!  Please take note of the following:

Important dates and shows:

Tuesday

23 August

14:30 Seniors R30 Compulsory school day for H/S & P/S learners
19:00 H/S learners R30
Wednesday

24 August

09:00 L/S Rayton

Gr R / Rayton Crèches

R25

R25

H/S and P/S learners stay at home
19:00 Public R60
Thursday

25 August

09:00 P/S Cullinan (DVD)

Cullinan Crèches

R15

R25

Compulsory school for P/S learners.

H/S stay at home

19:00 Gala evening R120
Friday

26 August

09:00 Pretoria Skole R25 H/S and P/S learners stay at home
19:00 Public R75
Saturday

27 August

19:00 Public R75    

 

It was decided that the learners may stay at home on the above-mentioned days. The entire staff is involved during the production everyday.  There will be no sport periods on Mondays and Wednesdays and therefore the learners will have 2 hours extra education time per week.

We would like to take this opportunity to thank the parents for their support and dancers for their hard work.

Thank you for your support and co-operation in this regard.

GJ  SWART                                                       Ms H Rossouw

PRINCIPAL                                                   Registrar: Culture

Omsendskrywe aan Ouers : 15 Augustus 2011 – Revue


Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1784

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1785

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1937

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1938

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1856

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1857

 

15 Augustus 2011

Geagte Ouers/Voog

Revue 2011 : Ad Destinatum

 

Die revue is op hande en ons wil in die verband die volgende onder u aandag bring:

Belangrike datums en vertoontye:

Dinsdag

23 Augustus

14:30 Senior Burgers R30 Verpligte skooldag vir L/S en H/S lle
19:00 H/S leerders R30
Woensdag

24 Augustus

09:00 L/S Rayton

Gr R lle / Kleuterskole

R25

R25

H/S en L/S leerders bly tuis
19:00 Publiek R60
Donderdag

25 Augustus

09:00 L/S Cullinan (DVD)

Cullinan Kleuterskole

R15

R25

Verpligte skooldag vir L/S leerders

H/S bly tuis

19:00 Gala-aand R120
Vrydag

26 Augustus

09:00 Pretoria Skole R25 H/S en L/S leerders bly tuis
19:00 Publiek R75
Saterdag

27 Augustus

19:00 Publiek R75  

Aangesien die hele personeel by die produksie betrokke is, is dit onafwendbaar dat daar op die dae soos bo vermeld nie onderrig sal wees nie en die leerders dus tuis kan studeer.  Die verlore akademiese tyd word egter in die verloop van die kwartaal ingewerk, deurdat sportperiodes op Maandae en Woensdae verval en daar dus 2 ure ekstra onderrigtyd per week is.

Ons wil ook sommer van hierdie geleentheid gebruik maak om die ouers en dansers te bedank vir hulle toewyding en ondersteuning.

By voorbaat dankie vir u ondersteuning in die verband.

GJ  SWART                                                       Me H Rossouw

SKOOLHOOF                                               Registrateur: Kultuur

Culliefie – Intermediate Phase – 2011


Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1784

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1785

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1937

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1938

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1856

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1857

Geluk aan Me. Miemie van der Merwe & Read the rest of this page »

Revue 2011 – Kostes


Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1784

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1785

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1937

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1938

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1856

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1857

Read the rest of this page »

High School Hockey Program : Cullies vs Wilgers Friday 27 May 2011


Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1784

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1785

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1937

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1938

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1856

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1857

Tuis / Home

Read the rest of this page »

CULLIEFIE – INTERMEDIATE PHASE – GR 4 – 7


Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1784

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1785

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1937

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1938

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1856

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1857

Cullinan Gekombineerde Skool – Culliefie – Vind plaas op Maandag, 30 Mei 2011 om 18h00. Read the rest of this page »

Hoërskool Hokkie Teen Pretoria Noord – Woensdag 25 Mei 2011


Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1784

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1785

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1937

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1938

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1856

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1857

High School Hockey vs Pretoria Noord – Wednesday 25 May 2011 Read the rest of this page »

High Tea – 21 May 2011 – Damestee


Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1784

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1785

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1937

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1938

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1856

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1857

 

Baie geluk aan Me. Esme Theron en die Gr 11 Gasvryheidsleerlinge met jul aanbieding van die hoogs suksesvolle Damestee op Saterdag, 11 Mei 2011.  Read the rest of this page »

Sport Braai


Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1784

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1785

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1937

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1938

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1856

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1857

Mnr. Gert Swart (Hoof) en Mnr. Hennie Griessel (Registrateur Sport) van Gekombineerde Skool Cullinan wil graag al die ouers Read the rest of this page »

GR 4 – 7 Exam Timetable / Eksamenrooster


Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1784

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1785

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1937

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1938

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1856

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1857

Skool Sluit Vrydag, 24 Junie 2011 Read the rest of this page »

Cullientjie 2011


Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1784

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1785

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1937

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1938

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1856

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1857

Baie geluk aan …….. Read the rest of this page »

Dames Tee – Saterdag 21 Mei 2011


Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1784

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1785

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1937

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1938

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1856

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1857

Graad 11 Gasvryheid Dogters bied ‘n Dames Tee aan by die Hoërskool, Saterdag 21 Mei 2011 waarvoor hul punte sal ontvang. Read the rest of this page »

Cullientjie 2011


Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1784

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1785

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1937

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1938

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1856

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1857

Do not miss Cullientjie, 19 May 2011 – 18h30 for 19h00. Read the rest of this page »

GR 8 Eksamen Rooster / Exam Timetable


Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1784

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1785

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1937

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1938

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1856

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1857

Let asseblief daarop dat daar geen bloktyd tydens hierdie eksamen is nie en dat leerders elke dag skool moet bywoon.

Please take note that learners must attend school every day and that they are not allowed to stay at home to study during school hours.

Read the rest of this page »

GR 9 Eksamen Rooster / Exam Timetable


Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1784

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1785

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1937

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1938

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1856

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1857

Let asseblief daarop dat daar geen bloktyd tydens hierdie eksamen is nie en dat leerders elke dag skool moet bywoon.

Please take note that learners must attend school every day and that they are not allowed to stay at home to study during school hours.

Read the rest of this page »

GR 10 Eksamen Rooster / Exam Timetable


Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1784

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1785

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1937

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1938

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1856

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1857

Let asseblief daarop dat daar geen bloktyd tydens hierdie eksamen is nie en dat leerders elke dag skool moet bywoon.

Please take note that learners must attend school every day and that they are not allowed to stay at home to study during school hours.

Read the rest of this page »

GR 11 Eksamen Rooster / Exam Timetable


Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1784

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1785

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1937

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1938

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1856

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1857

Let asseblief daarop dat daar geen bloktyd tydens hierdie eksamen is nie en dat leerders elke dag skool moet bywoon.

Please take note that learners must attend school every day and that they are not allowed to stay at home to study during school hours.

Read the rest of this page »

GR 12 Eksamen Rooster / Exam Timetable


Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1784

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1785

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1937

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1938

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1856

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1857

Let asseblief daarop dat daar geen bloktyd tydens hierdie eksamen is nie en dat leerders elke dag skool moet bywoon.

Please take note that learners must attend school every day and that they are not allowed to stay at home to study during school hours.

Read the rest of this page »

Cullinan Skool – Die Slagting van Doxa Deo – Netbal


Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1784

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1785

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1937

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1938

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1856

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1857

Netbalspelers van Doxa Deo in Pretoria het vandag nie geweet wat hulle tref toe al die Cullies Spanne skoonskip gemaak het nie. Read the rest of this page »

Rugby Intermediate Phase April 2011


Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1784

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1785

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1937

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1938

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1856

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1857

Rugby Intermediêre Fase April 2011

Read the rest of this page »

Groot Gat Fees 2011


Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1784

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1785

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1937

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1938

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1856

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1857

Groot Gat Festival 2011

Read the rest of this page »

Rugby Hoërskool vs Sasolburg – 2011


Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1784

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1785

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1937

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1938

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1856

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1857

Rugby High School vs Sasolburg 2011

Read the rest of this page »

Hockey – High School vs Sasolburg 2011


Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1784

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_share_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1785

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1937

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1938

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_post' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1856

Warning: Illegal string offset 'wordbooker_like_button_page' in /home/culliesc/public_html/home/wp-content/plugins/wordbooker/wordbooker.php on line 1857

Hokkie – Hoërskool vs Sasolburg – 2011

Read the rest of this page »

Switch to our mobile site